Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Skolenkäter

För närvarande genomförs skolenkäter med alla elever i åk F-9 och med vårdnadshavare både på skolan och på förskolan. Syftet med enkäten är att mäta elever och vårdnadshavares upplevelser av vår verksamhet. 

Resultatet presenteras för personalen under en av vårens APT och för verksamhetsrådet den 13 april. Resultatet används i det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet på Ängdala.

Läsårstider 21/22

 

Höstterminen 2021

Terminen pågår från den 19 augusti till den 22 december.

Lediga dagar hösten 2021

1 november-5 november (höstlov)

8 november (studiedag)

 

Vårterminen 2022

Terminen pågår från den 12 januari till den 15 juni.

Lediga dagar våren 2022

15 februari (studiedag)

21 februari – 25 februari (sportlov)

11 april – 18 april (påsklov)

27 maj

1 juni (studiedag)

 

Följande dagar, under läsåret 21/22, är i dagsläget inplanerade som så kallade stängdagar. Det betyder att hela förskolan och skolan, inklusive fritidshemmet, håller stängt dessa dagar.

12 och 13 augusti 2021            

10 och 11 januari 2022

**Ytterligare en studiedag kommer att inplaneras. Eventuella korrigeringar kring studiedagar kan göras fram till skolavslutning 11/6. Kika gärna in här med jämna mellanrum**

 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen 1 jan 2021

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Inkomsttaket är 50 340 kronor per månad 2021 ( från 49 280kr/mån 2020)

I de fall hushållets avgift påverkas genom indexregleringen av inkomsttaket, att hushållets bruttoinkomst överstiger 49 280 kr men samtidigt understiger 50 340 kr, ber vi er att inkomma med en ny inkomstredovisning. I övrigt kommer Ängdala förhålla sig till hushållens redovisade inkomstuppgifter på samma sätt som vi gör idag. Det medför att en redovisad inkomst som idag överstiger inkomsttaket fortsätter att göra det efter indexregleringen ifall man inte inkommer med en ny inkomstredovisning.

I samband med faktureringen för januari kommer vi att fakturera enligt de nya avgiftsnivåerna. Detta i och med att de nya avgiftsnivåerna gäller från och med den 1 januari 2021.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss. Läs mer på följande länk: 

Tillgänglighet på webben

Vi jobbar just nu med att försäkra att angdalaskolor.se uppfyller kraven för tillgänglighet på webben. Läs mer här: 

Implementering av nya kursplaner

Den 1 juli 2021 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. På Ängdala påbörjar vi arbetet med nya kursplaner redan i januari. Detta är ett viktigt fokusområde inom det kollegiala lärandet på skolan. För de som är intresserade att veta mer om de nya kursplaner finns det mycket information från skolverket på länken nedan:

Olycksfallsförsäkring

Inför det nya läsåret har kommunen uppdaterat information om olycksfallsförsäkring för skolor. Mer information finns här: 

Ny mobilpolicy från VT2019

Rutiner angående mobiltelefoner på Ängdala Skolor 

Inledning 

Alla elever har rätt att uppleva trygghet och studiero när de är i skolan. Något som vi på Ängdala skolor har märkt kan påverka både trygghet och studiero är elevers användning av mobiltelefoner. Vi tror att det bästa för våra elever är en mobilfri skola. I detta rutindokument framgår vad som gäller angående mobiltelefoner på Ängdala skolor. 

Vad gäller på Ängdala skolor? 

Skola  F-9:  Eleverna får lov att ha med sig sina mobiltelefoner till skolan men de ska inte användas under skoldagen (inkluderat raster) utan de ska förvaras i elevens väska eller i elevens skåp i flygplansläge.   

Följande undantag finns:

F-9: Om en elev behöver kontakta sina föräldrar. Detta görs först efter att eleven har bett en vuxen om lov.  7-9: Vid caféförsäljning då eleven behöver betala med swish.   

Fritids:

Eleverna som är på fritids förvarar sina mobiltelefoner i sina väskor eller i sina skåp. Om en elev behöver nå eller bli nådd av vårdnadshavare ska denne använda respektive avdelnings telefon: Lillfritids: 040-678 33 82 Mellanfritids: 040-678 33 77 Storfritids: 040-678 33 84   

Vad händer om någon inte följer dessa rutiner? 

Om någon lärare/rektor ser att en elev använder sin mobiltelefon felaktigt tar läraren/rektorn telefonen och lämnar den på expeditionen. Personen som omhändertar telefonen dokumenterar händelsen genom att skicka ett mail till vårdnadshavare med information att eleven vid den tidpunkt skoldagen är slut kan hämta sin telefon på expeditionen. Om eleven vid upprepade tillfällen brutit mot mobilpolicyn får eleven tillsammans med vårdnadshavarna vid den tidpunkt skoldagen är slut eller senast 16.00 hämta sin telefon på expeditionen.      

I övrigt gäller konsekvenser enligt vår konsekvenstrappa.  

Alla vuxna på skolan känner till dessa förhållningsregler och har ett ansvar att agera när de inte följs och att hjälpa eleverna att upprätthålla dem. Det är pedagogen/ medarbetaren som uppmärksammar händelsen som bär ansvaret för att agera utifrån vad som har uppkommit.   Skolan ansvarar inte för elevers mobiltelefoner, utan de tas med under eget ansvar. 

Ny hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter på Ängdala här: