Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

info angående skolskjuts 28/2

God morgon!

Skolbusstrafiken är på grund av snöoväder inställd i hela Vellinge kommun.

Skolbusstrafiken är inställd även på eftermiddagen oavsett
vädersituationen.


Staffan Magnusson
Utredare

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen 1 jan 2018

I år meddelar Skolverket nästa års avgifter för förskola och fritidshem senare än vanligt. Normalt gör Skolverket det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex styr hur höga avgiftsnivåerna blir. Nu är dock de nya avgiftsnivåerna för maxtaxan 2018 färdiga. Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor. 

 

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad 2018 (från 45 390 kr 2017).

 

Förskola

 

Avgiftstak

Maxbelopp

Barn 1

3 %

1 382 kr

Barn 2

2 %

922 kr

Barn 3

1 %

461 kr

 

Fritidshem

 

Avgiftstak

Maxbelopp

Barn 1

2 %

922 kr

Barn 2

1 %

461kr

Barn 3

1 %

461kr

 

I de fall hushållets avgift påverkas genom indexregleringen av inkomsttaket, att hushållets bruttoinkomst överstiger 45 390 kr men samtidigt understiger 46 080 kr, ber vi er att inkomma med en ny inkomstredovisning. I övrigt kommer Ängdala förhålla sig till hushållens redovisade inkomstuppgifter på samma sätt som vi gör idag. Det medför att en redovisad inkomst som idag överstiger inkomsttaket fortsätter att göra det efter indexregleringen ifall man inte inkommer med en ny inkomstredovisning.

För ytterligare information eller frågor är ni välkomna att kontakta oss.

 

 

Stängdag och studiedag vt 18

Nu har vi fattat beslut om vårens stängdagar och studiedagar. Utöver vad som tidigare var bestämts gäller följande:

- Stängd studiedag 3 april. Det innebär att hela verksamheten är stängd (även fritids och förskola)

- Studiedag för skolans elever 25 maj. Fritidshemmet och förskolan håller öppet som vanligt.

Ängdalas nya skolregler

Skolinspektionens beslut 2017

Vi kan nu meddela att Skolinspektionen gav Ängdala full pott vid deras senaste granskning. De hittade alltså ingenting i någon verksamhet där vi brister. Vi är så stolta!

Läs beslutet nedan.

Nytt försäkringsbolag

Från och med 1 Jan 2017 har kommunen tecknat olycksfallsförsäkring med ett nytt försäkringsbolag.

 

Det nya försäkringsbolaget heter Protector.

​Alla barn och ungdomar vilka är folkbokförda i Vellinge kommun och går i förskola skola i eller utanför kommunen är olycksfallsförsäkrade under verksamhetstid, dvs. den tid de befinner sig i skolan eller på förskola samt på vägen till och från förskolan/skolan.

 

Om barn/ungdom råkar ut för olycksfall under verksamhetstid ska de själva eller deras vårdnadshavare anmäla skadan.

 

Mer information hittar du under fliken Skador och försäkringar