Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Ängdala Online

På Ängdala satsar vi hårt på IT, i högstadiet får alla elever varsin laptop och i de yngre klasserna har man ständigt tillgång till flertalet datorer. Ny teknik kräver nya lärmetoder men också nya förhållningsätt då det gäller kommunikation. 

Ängdala Online startades för att öka kommunikationen om och på internet mellan vuxna och elever på skolan och för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för en trygg tillvaro på nätet. Vidare handlar det om att öka elevernas kunskap och bjuda in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet. Fokus ligger även på s.k. netikett, dvs. vett och etikett på nätet, där arbete mot nätkränkningar ingår.

En av de viktigaste faktorerna med projektet är att minska klyftan gällande IT-kommunikation barn och vuxna emellan och både kuratorn och bibliotekarien finns alltid tillgängliga på Facebook och i andra sociala medier. Fortbildningsdagar, med rubriker som exempelvis; ”Sociala medier i undervisningen”,” Netikett på Ängdala” och ”Ungas internetvardag” har anordnats där samtlig personal på skolan deltog med stor entusiasm.

Varje år anordnas en föräldraträff där matnyttig information ges och dilemman kring unga och internet diskuteras. Syftet är att utbilda och stötta föräldrar i deras förståelse och tänkesätt gällande sina barns internetanvändande.

Bloggen Ängdala Online är en av de många kommunikationskanalerna i detta projekt och riktar sig främst till eleverna som går på skolan, men också, i bland, till lärare och föräldrar.

Ängdala skolor är stolta vinnare av Surfa lugnt-priset! Motiveringen och pressreleasen hittar du på Surfa Lugnts hemsida!

Skolverket om Ängdala Online!