Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Försäkringar

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Vellinge kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade under skol- och verksamhetstid genom kommunens olycksfallsförsäkring. 

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallskador dvs. kroppskador som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i skol- / verksamhetstid (med vissa undantag där försäkringen gäller dygnet runt). Med skol-/verksamhetstid avses ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färd till/från denna.

Mer information finns på kommunens hemsida:

https://vellinge.se/kommun-och-politik/trygghet-och-sakerhet/forsakringar/olycksfallsforsakring/ 

och i filen nedan:

Skadehantering

 Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:

 https://www.protectorforsakring.se

 tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: +46 (0)8-410 637 00

 

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

 - Spara alla kvitton

 - Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.