Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Klagomålshantering

I skollagen 4 kap 8 § står det att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildning.”

Genom ikraftträdandet av den nya skollagen har Ängdala Skolor tagit fram rutiner för hantering av klagomål. Önskar ni framföra ett klagomål ska det göras via vår hemsida under rubriken

Klagomålshantering.

I er kontakt med oss måste ni ange ett ämne för klagomålet samt vad det avser. Även efterfrågade kontaktuppgifter måste uppges.

Inkomna klagomål kommer registreras med ett datum som är detsamma för den dag då klagomålet lämnades in. Inkommit ärende går vidare till rektor alternativt förskolechef som därefter ansvarar för vidare hantering av ärendet.

Kontakta oss för klagomål

I er kontakt med oss måste ni ange ett ämne för klagomålet samt vad det avser. Även efterfrågade kontaktuppgifter måste uppges. Klagomål går till rektor alternativt förskolechef som därefter ansvarar för vidare hantering av ärendet.