Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Viktig information

  • Maxtaxa och autogiro tillämpas.
  • Inskrivning i kön kan tidigast ske det år barnet blir 4 år.
  • Varje åldersgrupp bildar en egen kö, efter anmälningsdatum.
  • Syskonförtur i mån av plats.

 

Medgivande enligt GDPR

När ni ansöker om, eller bekräftar placering i Ängdala skolors kösystem innebär det att ni lämnar vissa uppgifter om dig själv och ert barn. De uppgifter vi avser att samla in är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, barnens personnummer, köanmälningsdatum samt eventuell syskonförtur. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Ängdala skolors köansvarig för att administrera arbetet kring intaget till Ängdala Skolor enligt gällande köregler.

Genom att skicka in ansökan medger ni att Ängdala skolor behandlar personuppgifter i enlighet med det ovanstående.

Anmälan är uppdelad på fyra avsnitt: 

  1. Barnets uppgifter
  2. Vårdnadshavare 1
  3. Vårdnadshavare 2 
  4. Övrig information

Finns endast en vårdnadshavare lämnar du fälten under avsnittet vårdnadshavare 2 tomma och går direkt till övrig information.

Anmälan Grundskola