Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Elev och föräldrainflytande

Synen på elevinflytande har förändrats påtagligt i och med de senaste förändringarna i de statliga läroplanerna förutsätts ett aktivt samspel mellan barn och vuxna i skola, förskola och fritidshem. Barnen ska i största möjliga utsträckning utöva ett aktivt inflytande över den dagliga planeringen och, efter mognadsgrad, också vara aktiva i utvärderingen av arbetet.

I skolan har elevinflytande tidigare mest förknippats med formella inflytandeformer som elevråd och klassråd. Dessa former finns givetvis kvar och utgör en viktig grund för elevernas demokratifostran. Dagens elevinflytande utövas dock till största delen i den dagliga verksamheten. På Ängdala strävar vi efter att låta eleverna planera sitt eget arbete eller välja sina aktiviteter inom de ramar som vi gemensamt har beslutat om. Innehållet i tema eller projekt ska utgå från elevernas idéer, tankar eller frågor.

Att ge förutsättningar för att varje barn utvecklas till en aktiv och medskapande elev som efter hand utvecklar förmågan att ta ett eget ansvar för sina studier är ett viktigt mål för oss på Ängdala. 

Goda och förtroendefulla relationer till barnens föräldrar är en viktig grund för vår verksamhet. Förutom den spontana kontakten mellan personal och föräldrar har Ängdala ett verksamhetsråd för skolan och ett för förskolan. 

Många föräldrar uppskattar våra återkommande frukostträffar och andra trivselaktiviteter.