Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Välkommen till Förskolan!

Glädje, engagemang, trygghet och lustfyllt lärande är nyckelord i förskolans pedagogiska planering.

Sedan starten 1996 har Ängdala utvecklat en verksamhetsprofil med inriktning mot hälsa/rörelse och språklig medvetenhet.

Vi lägger stor vikt vid att barnen utvecklar sitt talspråk, ordförråd och begreppsbildning. Genom att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och kommunicera berikas barnets språk. Vi vill dessutom utveckla barnens intresse för skriftspråk och engelska.

På Ängdala Förskola skapar vi de bästa förutsättningar för att barn ska få en så bra lärandemiljö som möjligt. Därför har vi valt att arbeta med åldershomogena grupper, vilket innebär att barn i samma ålder är tillsammans. Genom detta pedagogiska arbetssätt säkerställer vi att all verksamhet, lek och lärandematerialet är anpassat och tillgängligt för varje åldersgrupp. 

Planeten och Månen 1-2 åringar

Stjärnan och Galaxen 3-4 åringar

Jorden och Solen 5-6 åringar