Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Skolkurator

Till en skolkurator kan elever och föräldrar vända sig gällande personliga och sociala problem. Skolkuratorns arbetsuppgifter handlar om att hjälpa elever med t.ex. konflikthantering, relationer samt sociala och känslomässiga problem. 

Vissa barn söker själva upp kuratorn för samtal. Det går också bra att som förälder vända sig direkt till kuratorn. Även lärare kan, då de uppmärksammat behov, initiera kontakt mellan en elev och kuratorn. 

Alla i skolan, personal som elever, har ett socialt ansvar för skolan och för varandra men det som skiljer kuratorn från övrig personal är att kuratorn har det sociala arbetet som huvudsaklig arbetsuppgift. 

Ängdalas kurator heter Jenny Mauno, hon arbetar heltid och nås enklast via mail:  jenny.mauno@angdalaskolor.se

Hur arbetar en kurator?

Samtal - Samtal är kuratorns främsta arbetsmetod. Kuratorn kan ha enskilda samtal med elever och kan även ha samtal där föräldrar medverkar. Samtalen kan ha olika karaktär, exempelvis konfliktlösning, jagstärkande-, stöd- och/eller krissamtal. 

Elevhälsoteam – Kuratorn är en del i skolans elevhälsoteam. I teamet ingår dessutom rektor, specialpedagoger, skolpsykolog samt skolsköterska. Teamet träffas en gång i veckan och ansvarar för övergripande elevhälsorutiner där kuratorn bidrar med psykosocial kompetens. 

Trygghetsgrupp - Kuratorn ingår i Trygghetsgruppen tillsammans med representanter från alla övriga enheter. Trygghetsgruppen träffas regelbundet och har det övergripande ansvaret för Ängdalas likabehandlingsarbete, som inkluderar såväl främjande och förebyggande som åtgärdande insatser.

Förebyggande - När det gäller det förebyggande sociala arbetet är kuratorn ute mycket i olika skolsammanhang; i klassrum, på skolgården, i matsalen, på temadagar, utflykter m.m. för att bli en närvarande och synlig vuxen för barnen. Kuratorns kontor finns centralt på skolan och för kuratorn är det viktigt att bli/vara en känd person för både elever och personal. Kuratorn närvarar dessutom vid lärarnas arbetslagsträffar.

Konsultativt - Kuratorn arbetar konsultativt gentemot skolans övriga personal och föräldrar inom det psykosociala området.

Kuratorn har tystnadsplikt!