Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Skolskjuts

Elever på Ängdalaskolan kan idag nyttja den skolskjuts som bedrivs i kommunal regi. Det förutsätter dock att vissa regler uppfylls. Information om detta finns att finna på Vellinge kommuns hemsida.

Nya tider för skolskjutsen f.r.o.m 150817

Måndagar 13.30 14.30 15.45

Tisdagar 13.30 14.30 15.15

Onsdagar 13.30 14.30 15.45

Torsdagar 13.30 14.30 15.15

Fredagar 13.30 14.30 15.45 

Ansökan
För att få ta del av skolskjutsen måste en ansökan i elevens namn lämnas in. För Ängdalas elever görs detta genom att fylla i ett formulär som går att finna i dokumentstället utanför personalrummet. Ansökan ska sedan ifylld lämnas till bitr. rektor som skickar den vidare för beslut till kommunen. Beslutet ligger alltså hos kommunen. De expedierar sedan sitt beslut till vårdnadshavare samt till Ängdala.

En skolskjutsregel kommunen följer är avståndet mellan elevens hem och skola. För denna regel finns tre olika kategorier framtagna beroende på elevens klasstillhörighet. Kategorierna är samlade kring elever i åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. 

Om man som elev går i åk 1 och ansöker om och blir beviljad skolskjuts behöver man inför nästkommande läsår inte lämna in en ny ansökan. Skälet är att några riktlinjer för eleven inte förändras. Det är endast om man som elev träder in i en ny ålderskategori, dvs börjar i åk 4 eller i åk 7, man måste lämna in en ny ansökan!

Nytt läsår
Nya tidtabeller för skolskjutsen sammanställs inför varje nytt läsår. Dessa tider gäller dock först andra skoldagen på det nya läsåret. För läsårets första skoldag gäller tidigare läsårets tidtabell. Tidtabeller finns att ta del av på kommunens hemsida. Varje nytt läsår innebär nya tidtabeller och nya elevflöden som kan ställa nya krav på kapacitet. Inkörningsperioden för detta är bestämd till två veckor. Under denna period måste man åka med skolbussen både till och från skolan. 

Ordningsregler
Vellinge kommun och bussbolaget som kör skolskjutsen har gemensamt tagit fram ordningsregler för skolskjutsen. Dessa finns att hämta längst ner på denna sida.

Övrigt
Skolskjutsen berättigar en elev att åka till och från skolan. Det innebär att stanna kvar efter skolan slutat, vara med i fritidsverksamheten och ta en senare buss inte är möjligt. Vidare innebär det att skolskjutsen endast går skoldagar, alltså inga skolbussar på lov- och studiedagar. 

Om skolbussen av olika anledningar inte kommer ska 15-minutersregeln tillämpas. Det innebär att om bussen inte kommit inom 15 minuter efter utsatt tid ska man gå hem. Viktigt är då att kontakta oss och informera oss om det inträffade.

Vid snöoväder informerar Radio Malmöhus om eventuellt inställda bussturer.

Skolbussarna i Vellinge kommun sköts av BK Buss AB. Kontaktperson för skolbussarna är Dan-Erik Persson, tfn 040-86 360.