Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Trygghetsteamet

Ängdala har ett Trygghetsteam som har det övergripande ansvaret för planerandet av Ängdala Skolors likabehandlingsarbete, i samråd med skolans rektor. Trygghetsteamet innehåller representation från alla olika verksamheter inom Ängdala Skolor. Under pågående läsår träffas Trygghetsteamet en gång per månad. 

När det gäller Trygghetsteamets uppgifter handlar det både om problemlösande och förebyggande sådana. Vid den förstnämnda typen kan teamet till exempel blivit inkopplat via lärare, föräldrar eller elever. De specifika insatserna skiljer sig från fall till fall. Exempel på förebyggande insatser är kompissamtal, Trivselrådet och gruppstärkande samtal i olika konstellationer. Berörd mentor deltar aktivt i ärenden kopplade till sina respektive mentorselever.

Trygghetsteamets medlemmar läsåret 2019/2020

Jenny Mauno, skolkurator

Annika Bramsved Jönsson, skolsköterska

Mats Mårtensson, fritidspedagog

Ing-Britt Strand, förskollärare

Sofia Wallin, lärare åk F-3

Bodil Wernquist, lärare åk 4-6

Petra Popper, lärare åk 7-9