Atvexa AB

Ängdala Skolor ingår i koncernen Atvexa AB som bedriver verksamheter i Mälardalen, västra Götaland, Skåne, östra Norge och norra Tyskland.

I Atvexagruppen finns i dagsläget nio förskoleverksamheter, Framtidsfolket, Måbra, Skrattegi, TP Förskolor, Unike, ULNA Sverige, ULNA Norge, ULNA Tyskland och Wåga & Wilja, två grundskoleföretag, Byängsskolan och Friskolan Svettpärlan samt nio förskole- och skolbolag, Engelska Skolor och Förskolor i Sverige, Karlskrona/Bastasjö skolor och förskola, MA Vätterosen, Metapontum, Montessori Sverige, Rälsen, Tornadoskolan, Videdals Privatskolor och Ängdala Skolor.

Atvexas vision är: ”Vi skapar de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa."

Atvexa och dotterbolagen inklusive Ängdala Skolor är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.

Läs mer:

Atvexa - https://atvexa.com/

Friskolornas Riksförbund - https://www.friskola.se/

Riksförbundets etiska riktlinjer - https://www.friskola.se/2016/01/20/etiska-riktlinjer-for-friskolornas-riksforbund/