Lokal arbetsplan

Våra kärnvärden
arbetsplan
Glädje, gemenskap och trygghet är viktigast för ett livslångt lärande Här ska alla känna sig välkomna. Vi möter upp och bjuder in alla med glädje och öppenhet. Vi eftersträvar att vara öppna och lyhörda pedagoger, som lyssnar av och är närvarande och aktiva i barnens lek och aktiviteter. Vår förskola ligger i utkanten av Höllviken med utsikt över åkrarna. På vår stora gård finns möjlighet till många utmanande aktiviteter såsom klättra, cykla, bollekar i olika former och olika gemensamma aktiviteter. Här finns också utrymme för avskilda aktiviteter. I vår närmiljö finns olika  inspirerande, utvecklande platser såsom grönområden, stranden och olika lekplatser som vi besöker kontinuerligt. Lokal arbetsplan