Välkommen till Ängdala skolor!

Ängdala är en friskola, vackert belägen i ett grönområde i utkanten av det natursköna Höllviken. Här finns förskola, grundskola och fritids med barn i åldrarna 1-16 år.

Ängdalas vision är att vara framtidens förskola och skola!

Med eleven i centrum erbjuder vi en förstklassig utbildning i en inspirerande och trygg studiemiljö. Vårt mål är att varje barn utvecklas till en aktiv och engagerad individ med redskap att möta världen.

Skolan har en hälsoprofil vilken genomsyrar undervisningen i alla årskurser. 

grundskola1
IMG_8360

För att utveckla elevernas digitala kompetens så arbetar vi med iPad som ett verktyg i undervisningen från årskurs 1-9.

Vi använder oss av en lärportal som heter InfoMentor. Där publicerar vi allt från allmän information till beskrivningar av barnets lärande och utveckling. För våra äldre eleverna jobbar vi med Google Classroom som ett komplement till vår lärportal.

Om du vill du veta mer om hur vi tänker kring barnets lärande och utveckling kan du läsa om detta under fliken Administration.