Alla dokument

Fil Typ Ladda ner
Underlag för rektorsbeslut om modersmålsundervisning på Ängdala skolor PDF Ladda ner
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen från 1 jan 2023 PDF Ladda ner
Ängdalas Dataskyddspolicy PDF Ladda ner
Årlig uppdatering elevuppgifter fritids PDF Ladda ner
Uppsägning av plats i förskoleklass eller skolan PDF Ladda ner
Skolregler och konsekvenstrappa PDF Ladda ner
Rutiner för barnomsorgsavgifter 2021 PDF Ladda ner
Prövning PDF Ladda ner
Mobilpolicy PDF Ladda ner
Likabehandling på Ängdala Skolor PDF Ladda ner
Ledighetsansökan elev PDF Ladda ner
Kostpolicy PDF Ladda ner
Insamling personuppgifter ny elev till skola PDF Ladda ner
Insamling personuppgifter fritids PDF Ladda ner
Fritidshem vid lovdagar PDF Ladda ner
Ansökan om skolskjuts PDF Ladda ner
Anmälan om plats i fritidshem PDF Ladda ner
Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem PDF Ladda ner
Tillstånd för publicering på Internet PDF Ladda ner
Redovisning av inkomstuppgifter PDF Ladda ner
Personuppgifter och vistelsetider PDF Ladda ner
Lokalarbetsplan PDF Ladda ner
Insamling samtycke SMS kontakt med vårdnadshavare PDF Ladda ner
Anmälan om ändrad vistelsetid PDF Ladda ner
Anmälan om nyttjande av 20h barnomsorg PDF Ladda ner
Anmälan om fördelning av omsorgsavgift PDF Ladda ner