Tillgänglighetsredogörelse

Ängdala Skolor AB är ansvarig för angdalaskolor.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur angdalaskolor.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande

-Möjlighet för användare att påtala brister

-Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA

Hur tillgänglig är angdalaskolor.se?

Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten på vår hemsida.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kan användare använda formuläret nedan för att kontakta oss angående eventuella brister.

Kontakta oss för klagomål

I er kontakt med oss måste ni ange ett ämne för klagomålet samt vad det avser. Även efterfrågade kontaktuppgifter måste uppges. Klagomål går till rektor, pedagogiskt ansvarig på förskolan, biträdande rektor och administrativ chef som därefter ansvarar för vidare hantering av ärendet.