Dokument Förskola

FilTypLadda ner
Uppsägning av plats i förskola eller fritidshemPDFLadda ner
Tillstånd för publicering på InternetPDFLadda ner
Redovisning av inkomstuppgifterPDFLadda ner
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgenPDFLadda ner
Personuppgifter och vistelsetiderPDFLadda ner
Lokalarbetsplan2021PDFLadda ner
Insamling samtycke SMS kontakt med vårdnadshavarePDFLadda ner
Autogiromedgivande Ängdala SkolorPDFLadda ner
Anmälan om ändrad vistelsetidPDFLadda ner
Anmälan om nyttjande av 20h barnomsorgPDFLadda ner
Anmälan om fördelning av omsorgsavgiftPDFLadda ner
[shared_files tags__and="forskola" show_tag_dropdown=1]