Dokument Förskola

Fil Typ Ladda ner
Lokal arbetsplan - Ängdala Förskola 2023 PDF Ladda ner
Underlag för rektorsbeslut om modersmålsundervisning på Ängdala skolor PDF Ladda ner
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen från 2024 PDF Ladda ner
Ängdalas Dataskyddspolicy PDF Ladda ner
Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem PDF Ladda ner
Tillstånd för publicering på Internet PDF Ladda ner
Redovisning av inkomstuppgifter PDF Ladda ner
Personuppgifter och vistelsetider PDF Ladda ner
Lokalarbetsplan PDF Ladda ner
Insamling samtycke SMS kontakt med vårdnadshavare PDF Ladda ner
Anmälan om ändrad vistelsetid PDF Ladda ner
Anmälan om nyttjande av 20h barnomsorg PDF Ladda ner
Anmälan om fördelning av omsorgsavgift PDF Ladda ner