Ängdala skolors Fritidsverksamhet

fritids

Ängdala har en fritidshemsverksamhet som är öppen mellan 06.30 till 18.00 varje dag. Här är barnen uppdelade på 4 avdelningar som vi kallar LillFritids, Mellanfritids 1 & 2 och Storfritids. Även här genomsyras verksamheten av Ängdalas profilering mot hälsa/rörelse och vi ser till att vara utomhus så mycket som möjligt.

Telefonnummer:

Storfritids:
040-678 33 84

Mellanfritids 1:
040-678 33 81

Mellanfritids 2:
040-678 33 77

Lillfritids:
040-678 33 82