Ängdala skolors Fritidsverksamhet

fritids

Ängdala har en fritidshemsverksamhet som är öppen mellan 06.30 till 18.00 varje dag. Här är barnen uppdelade på 4 avdelningar som vi kallar LillFritids, Venus, Mars och Storfritids. Även här genomsyras verksamheten av Ängdalas profilering mot hälsa/rörelse och vi ser till att vara utomhus så mycket som möjligt.

Telefonnummer:

Storfritids:
040-678 33 84

Venus:
040-678 33 81

Mars:
040-678 33 77

Lillfritids:
040-678 33 82