Ängdala Skolors betygsresultat och statistik 2021

Vi på Ängdala Skolor förespråkar transparens och öppenhet gällande våra skolas kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2021 och kommer att göra så framgent. Har presenteras aktuell statistik för vårterminen 2021.

Åk 9

Totalt antal elever =54

Meritvärde = 285,19

Behöriga EHS (Ekonomi, humanistiska Samhällsvetenskapsprogrammet) = 98,1%

Behöriga ES (Estetiska programmet) = 98,1%

Behöriga NT (Natur och teknikprogrammet) = 98,1%

Behöriga yrkesprogram = 98,1%

Elever med godkända betyg i alla ämnen= 98,1%

Vårdnadshavares nöjdhet

Procentfördelning av svar på frågan ”Totalt sett är jag nöjd med mitt barns skola” (VT-21)

- Instämmer helt = 63,6%

- Instämmer till stor del = 28,9%

- Instämmer till viss del = 6,4%

- Instämmer inte alls = 1,1%

Elevernas nöjdhet

Åk 1-5

Procentfördelning av svar på frågan” Totalt sett är jag nöjd med min skola”

- Instämmer helt = 69,5%

- Instämmer till stor del = 24%

- Instämmer till viss del = 5,7%

- Instämmer inte alls = 0,8%

Åk 6-9

- Instämmer helt = 43,2%

- Instämmer till stor del = 39,3

- Instämmer till viss del = 12,6

- Instämmer inte alls = 4,9%

Personal Skola

Procentfördelning av svar på frågan ”Totalt sett är jag nöjd med min arbetsplats”

- Instämmer helt = 51%

- Instämmer till stor del = 44,9

- Instämmer till viss del = 4,1%

- Instämmer inte alls =

Andelen behörig personal (Okt 2020 enligt Skolverkets databas)

”Lärare med pedagogisk högskoleexamen”= 92,6% (i Vellinge kommun totalt = 91,7) (I riket totalt = 70,1% 2019)

Lärare med behörighet att undervisa i F-klass= 100 % (I riket 86%) 

Personal Förskola

Fördelning Förskollärare med förskollärarelegitimation / barnskötare

78% Förskollärare

22% Barnskötare

Antalet barn per pedagog 6,8st

Legitimerad personal på fritidshemmet= 67% (I riket 42%) Av totalt 15 personal

Vi på Ängdala Skolor är stolta över det hårda arbete som elever och personal har lagt ner för att nå dessa fina resultat.