Ängdala Skolors betygsresultat och statistik 2023

Vi på Ängdala Skolor förespråkar transparens och öppenhet gällande våra skolas kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå har vi valt att redovisa våra egna resultat för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2023 och kommer att göra så framgent. Har presenteras aktuell statistik för vårterminen 2023.

Betygsresultat VT23 för Åk 9

Totalt antal elever =59

GENOMSNITTLIGT MERITVÄRDE = 273


Behöriga EHS (Ekonomi, humanistiska Samhällsvetenskapsprogrammet) = 98,3%

Behöriga ES (Estetiska programmet) = 98,3%

Behöriga NT (Natur och teknikprogrammet) = 98,3%

Behöriga yrkesprogram = 98,3%

Elever med godkända betyg i alla ämnen= 98,3%


Nedan presenteras resultatet från Skolinspektionens enkät VT22.

Ängdala deltog ej i denna enkät VT23

Värden anges i ett index mellan 1-10. 

Åk 5

Elever som är nöjda med sin skola: 8,0  Riket: 7,0

Elever som upplever att de får den hjälp de behöver: 7,9  Riket: 7,3

Elever som upplever studiero: 6,9  Riket: 5,5

Elever som känner sig trygga i skolan: 8,5  Riket: 7,2

Åk 8

 Elever som är nöjda med sin skola: 7,4  Riket: 6,0

Elever som upplever att de får den hjälp de behöver: 7,8  Riket: 7,0

Elever som upplever studiero: 6,0  Riket: 5,7

Elever som känner sig trygga i skolan: 8,3  Riket: 7,4


Vårdnadshavares nöjdhet (VH) Åk 1-9

VH som är nöjda med sin skola: 7,9 Riket: 6,9

VH som upplever att de får den hjälp de behöver: 7,5 Riket: 6,8

Upplevd kvalitet personal skola – mäts i index 1-5

Andelen nöjda medarbetare uppgår till ett snittindex om 4,5 enheter.

Andelen medarbetare som vill rekommendera sin arbetsplats uppgår till ett snitt index om 4,4 enheter. 

Upplevd kvalitet Personal Förskola – mäts i index på skalan 0-5

Andelen medarbetare som trivs på sin arbetsplats uppgår till index 4,0.

Andelen medarbetare som vill rekommendera sin arbetsplats till andra uppgår till index 4,0. 


Vi på Ängdala Skolor är stolta över det hårda arbete som elever och personal har lagt ner för att nå dessa fina resultat.