Kort historik

I november 1995 ansöker Elsy Andersson om att få starta en privat förskola vid Möllegårdens förskola i Höllviken. Ansökan beviljas och Ängdala förskola öppnas den 1 februari 1996 med 36 barn.

Under de närmsta åren växer sig förskoleverksamheten allt större och 2001 startas även en förskoleklass.

2002 invigs Ängdala skola och består då av en förskoleklass, en årskurs ett, samt ett fritidshem. Under följande år växer skolan med flera klasser och 2005 börjar en utbyggnad att planeras.

historik
historik2

Eftersom arkeologiska utgrävningar försenar arbetet dröjer det tills Mars 2006 innan man sätter i gång arbetet. I augusti 2007 står den nya skolan helt klar och har då flera klassrum, slöjdsalar, matsal, mediatek och idrottshall.

Hösten 2009 blir Ängdalaskolan en fulltalig F-9 skola.

Under 2010 byggs skolan ut och blir tvåparalellig.