Om Ängdala Skolor

Förskoleverksamheten på Ängdala Skolor startade redan 1996.

Grundskolan har därefter successivt vuxit fram och bildar i dag tillsammans med förskolan den enhet som är Ängdala Skolor. Här erbjuds barnen en hög pedagogisk kontinuitet och en röd tråd som genomsyrar verksamheten är profileringen mot hälsa.

om1