Försäkringar

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Vellinge kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade under skol- och verksamhetstid genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallskador dvs. kroppskador som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i skol- / verksamhetstid (med vissa undantag där försäkringen gäller dygnet runt). Med skol-/verksamhetstid avses ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färd till/från denna.

Mer information finns på kommunens hemsida:

https://vellinge.se/kommun-och-politik/trygghet-och-sakerhet/forsakringar/olycksfallsforsakring/

och i filen nedan:

Forsakringsbrev for Vellinge Kommun_Olycksfall 2022

Skadehantering

När en skada inträffar ska den anmälas till kommunens försäkringsbolag Svedea så snart som möjligt. Det är den försäkrade eller vårdnadshavaren som gör anmälan.

Försäkringsnumret som du ska ange är: 511300-2.1

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Spara alla kvitton