Elevhälsan och vårt arbete

elevhalsa1

På Ängdala grundskola finns ett väl sammansvetsat elevhälsoteam (EHT) bestående av flera olika professioner.

Lärandet ska vara fyllt av lust och glädje och för att varje enskild elev ska kunna prestera utifrån sin bästa förmåga krävs det att de mår bra. Skolan har ett uppdrag att arbeta med elevers lärande men även med deras hälsa. I enlighet med forskning så vet vi att den psykiska hälsan är betydelsefull för elevers skolprestation och elevhälsoteamet samverkar för att ge våra elever bästa möjliga skolgång.

Vi träffas i olika konstellationer veckovis och alla tillsammans varannan vecka för att diskutera de olika ärenden eller frågor där våra kompetenser tillsammans kan hitta fungerande lösningar. De arbetsuppgifter vi har är såväl hälsofrämjande och förebyggande som åtgärdande. 

Vi lutar oss mot ett salutogent synsätt, vilket innebär att målet är att se vad som fungerar och att stärka det istället för att hitta fel och brister. Vi fungerar som ett bollplank för övrig personal, deltar på arbetslagsmötena och är en aktiv del av skolledningen.

När det gäller vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete jobbar vi exempelvis med dyslexiambassadörer och Ängdala online.

Vi genomför kartläggningar i klasserna för att kunna sätta in rätt pedagogiskt stöd i tid. Det åtgärdande arbetet är till exempel arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Nedan länkas två hemsidor från kommunen som kan vara användbara i fall du behöver råd eller stöd.

Familjeguiden
Råd- och stödsamtal

elevhalsa2