Kö + regler

Vill du ställa ditt barn i kö till Ängdala skola eller förskola?

Vi har två köer, en till Förskola och en till Förskoleklass/Skola. Du ställer ditt barn i kö genom att fylla i köanmälan i menyn till vänster. Fält markerade med* är obligatoriska. Varje åldersgrupp på grundskolan bildar en egen kö efter anmälningsdatum.

Vad händer sen?

När ditt barn står i tur att bli erbjuden en plats tar vi kontakt med dig. De barn som antas i förskolan får ett avtal hemsänt.

Frågor om Förskola/Förskoleklass?

Då är du välkommen att höra av dig till Anna Aspelund, 040-678 33 87 eller 070-878 28 52 eller anna.aspelund@angdalaskolor.se

Frågor om Skolan?

Då är du välkommen att höra av dig till administrativ chef  Helena Kondrup Nord, på telefonummer 040-678 33 87  eller e-post helena.kondrup-nord@angdalaskolor.se

eller till rektor Lars Börjesson, 040-678 33 89 eller lars.borjesson@angdalaskolor.se

Namnlöst-8

Köregler

Kösystem – Ängdala Skolor

Ängdala förskola och skola är öppen för alla.

Anmälningsdatum gäller som köplatsnummer och skapar därmed turordningen som tillämpas då platser erbjuds. Vi tillämpar syskonförtur och verksamhetsförtur för barn inskrivna på Skolgångens förskola i mån av plats till förskola och skola, förutsatt att syskonen är anmälda till kön, likaså ska barnen vid anmälan vara inskrivna på Skolgångens förskola

Syskonförtur och verksamhetsförtur går således före anmälningsdatum/köplatsnummer.

Inskrivning till kön i förskolan kan ske när ert barn är 8 månader.

Inskrivning till förskoleklass/skola kan göras tidigast dagen barnet fyller 4 år.

Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskoleklass/skola:

1. Barn som gått på Ängdala förskola

2. Syskon till elever på Ängdala Skolor (inbördes ordning efter ködatum)

3. Verksamhetsförtur för barn som är inskrivna på Skolgångens förskola (Inbördes ordning efter ködatum)

4. Övriga elever (inbördes ordning efter ködatum)

Er köanmälan plockas bort om:

Ni tackar nej till en plats.

Ni ej kan nås på uppgivna kontaktuppgifter.

Ni ej svarar på erbjudande av plats inom angiven tid.

Uppdatering av kösystemet

Årligen genomförs följande process för att Ängdala Skolor ska ha en aktuell kö till vår förskola och skola:

– Ett mail skickas ut till alla i kön den 15 november eller närmaste vardagen i anslutning. Detta mail ska ses som en påminnelse att ni har en plats i kön hos oss. Önskar ni stå kvar i kön kan ni bortse från detta mail. Önskar ni plockas bort ur kön så kan ni meddela oss via info@angdalaskolor.se. Var uppmärksam på att detta mail hamnar i er inkorg. Vissa e-postdomäner har starka filter vilket kan medföra att mailet sorteras som ”skräppost”.

– All mail angående kön skickas ut till den e-postadress/e-postadresser ni registrerade i er inskickade anmälan. Tänk på att uppdatera er/era e-postadress/e-postadresser om dessa har ändrats sedan ni gjorde er anmälan. Detta görs genom att skicka de nya uppgifterna till info@angdalaskolor.se

– Önskar ni inte stå kvar i kön ber vi att ni meddela oss via info@angdalaskolor.se när som helst.

– Då eleverna är för gamla för vår verksamhet gallras all information bort ur vårt kösystem.

Viktig information

Maxtaxa tillämpas.

Inskrivning i kön till skolan kan tidigast ske det år barnet blir 4 år.

Varje åldersgrupp bildar en egen kö, efter anmälningsdatum.

Syskonförtur för barn inskriva Ängdalas förskola och skola, verksamhetsförtur för barn inskrivna på Skolgångens förskola i mån av plats.

Medgivande enligt GDPR

När ni ansöker om, eller bekräftar placering i Ängdala skolors kösystem innebär det att ni lämnar vissa uppgifter om dig själv och ert barn. De uppgifter vi avser att samla in är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, barnens personnummer, köanmälningsdatum samt eventuell syskonförtur. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Ängdala skolors köansvarig för att administrera arbetet kring intaget till Ängdala Skolor enligt gällande köregler.

Genom att skicka in ansökan medger ni att Ängdala skolor behandlar personuppgifter i enlighet med det ovanstående.

Anmälan är uppdelad på fyra avsnitt:

Barnets uppgifter

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Övrig information

Finns endast en vårdnadshavare lämnar du fälten under avsnittet vårdnadshavare 2 tomma och går direkt till övrig information.