Förskoleklassen Ängdala skolor

Vi är fyra pedagoger som arbetar tillsammans i verksamheten.

Vår verksamhet pågår måndag till onsdag 08:10-13:30 torsdag 08:00-13:30 samt fredag 08:10-13:15

Förskoleklassens vision är att främja lusten till lärande genom lek och skapande verksamhet.

Redan i förskoleklass genomsyras verksamheten av skolans profil idrott/hälsa och engelska. I vårt arbete utnyttjar vi vår fantastiska närmiljö och dess förutsättningar för en rolig och kreativ inlärning.

home-hero