Info A-Ö

ADRESSÄNDRING – Elever skall anmäla ändring av namn, adress och/eller telefonnummer till expeditionen i hus H. Personal anmäler ändringar, via mejl, till vaktmästaren.

AFFISCHERING - Affischering får endast ske på anvisade anslagstavlor och efter godkännande av din rektor eller vaktmästaren i hus H.

ALLERGI/ASTMA - Allergi och astma ökar bland barn och ungdom. Vi måste alla hjälpas åt att visa hänsyn. Tobaksrökning är förbjuden inom skolans område. Parfymerade hudpreparat skall undvikas i skolan. Undvik helst att ha nära kontakt med djur precis innan skolan.

BIBLIOTEKET - Skolbibliotket finns i hus H och är öppet (med reservation för att tidsändringar kan förekomma). Mån: 8-14, Tis: 8-16, Ons: 8-16, Tors: 8-16 Fre: 8-14

På Ängdala skolors bibliotek arbetar Malin som är utbildad bibliotekarie. Av henne kan du få hjälp att hitta någon bra bok att läsa eller med att söka information till något ämne till skolarbete. Du lånar på samma kort som på kommunbiblioteken, men du behöver inte ha med dig lånekortet dit. Lånetiden är fyra veckor och det går oftast att låna om boken om du vill ha den längre. Ängdalas bibliotek har inga övertidsavgifter, men det är ändå viktigt att boken kommer tillbaka i tid. Om du tappar bort eller förstör boken så måste du betala 100 kr för en ny bok.

BLANKETTER - Alla blanketter som rör elever finns på hemsidan under "Dokument". Samtliga blanketter går även att hämta på expeditionen hus H.

BLODBUREN SMITTA – rutiner i skolan - Elever skall kontakta personal om någon blöder! Ca. 1,5 % av Sveriges befolkning anses bära på någon form av blodsmitta. Som elev/personal vet du inte vilka elever/personal som bär på blodburen smitta (t. ex. hepatit B eller C och HIV). Om någon blöder ska du därför alltid tänka på att skydda dig mot eventuell blodburen smitta.

- Använd alltid engångshandskar vid kontakt med blod och kroppsvätskor.

- Engångshandskar ska finnas lättåtkomliga på hela skolan – kontakta någon i personalen vid brister.

- Blod på huden - Om du ändå fått blod på huden, skölj rikligt med vatten och tvätta dig sedan med tvål. Ta kontakt med skolsköterska/sjukvården.

- Blod på ytor och föremål – Använd skyddshandskar, tvätta och torka upp med hushållspapper eller annat engångsmaterial. Därefter ska ytan desinficeras med 10 % klorinlösning. Nerblodat material läggs i dubbla plastpåsar innan det kastas. Om du misstänker att någon blivit smittad – kontakta genast sjukvården.

BRAND - Brandsläckare finns i alla byggnader. Skadegörelse på brandmateriel är straffbart. Om brandsläckare är förstörd kan det innebära stor fara för både dig själv och andra.

Om brandlarmet utlöses ansvarar varje lärare för de elever som den undervisade för tillfället. Varje årskurs är kopplad till en specifik återsamlingsplats som finns på nordsidan (grusfotbollsplanen) och sydsidan (basket- och gräsplanen). Man går till den planen som ligger närmast det klassrum man befinner sig i. På planerna finns markeringar för respektive årskurs så att eleverna lätt hittar sina platser.

BRIS - tel. 116 111 Ingen avgift. Du kan tryggt och anonymt ringa till vuxna på BRIS. Du kan ringa om vad som helst, om du har råkat ut för något jobbigt, är orolig för någon i din närhet eller om du känner dig ensam. Se även BRIS.se.

CAFÉ - Café Entré finns I hus H och öppnas av elever under raster. Nyckeln fås av personal.

DIN RÄTT I SKOLAN - Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Barn och elevombudet har tillsammans med Skolinspektionen skapat en webbplats för elever: Din rätt i skolan.

DROGINFORMATION - Se drogfritt.nu som är riksorganisationen för ett drogfritt Sverige.

ELEVSKÅP - Elevskåp är skolans egendom och kan därför inspekteras av skolans ledning. Fördelning av elevskåpen görs av vaktmästaren och meddelas eleverna vid skolstarten. Hänglås fixas på egen hand.

ELEVDATORER - Från sjunde klass får eleverna egna bärbara datorer/ipads. Innan dessa får tas emot måste vårdnadshavare skriva på en blankett som tilldelas av klassläraren. Vid samma tillfälle får du en manual som ska läsas igenom noggrant innan du får börja använda din dator/ipad.

FRÅNVARO - Som giltig frånvaro betraktas endast anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet.

FÖRSÄKRING - Du är olycksfallsförsäkrad genom Vellinge Kommun och försäkringen omfattar heltid.

Försäkringsvillkoren hittar du här.

Ladda ned blankett för skadeanmälan.

HITTEGODS - Hantering av hittegods på Ängdala.

1. Om du hittar något som är borttappat:

Börja med att fråga runt. På så sätt kan du snabbt lämna tillbaka det som är borttappat.Om du inte hittar ägaren – lämna direkt hittegods till expeditionen i hus H och meddela när och var du hittade det.

2. Receptionen noterar vilket datum hittegodset lämnas in.

3. Efter 14 dagar skickas allt av värde till polisens hittegodsavdelning i Vellinge. Allt övrigt kastas.

4. Du som blivit av med något kan alltid fråga i expeditionen i hus H om det du tappat bort.

5. Expeditionen meddelar elever och personal regelbundet om hittegods.

INTERNET - Det finns mycket bra på Internet och mycket dåligt. Här är några länktips som kan hjälpa både föräldrar och elever i deras nätvardag.

Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds av Sveriges regering. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Net Nanny är en frågelåda om unga och nätet och är tänkt att ge föräldrar, lärare och andra intresserade vuxna verktyg att hantera situationen utan att kontrollera barnens datorer.

Kolla källan innehåller material om informationssökning, källkritik och ungas nätkulturer. Kolla källan vänder sig till lärare och bibliotekarier på alla skolans stadier, men här finns också resurser som riktar sig direkt till elever.

Kränkt.se är webbplatsen är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Här får du råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

På Länkskafferiet finns länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete.

KOPIERING - Kopiering på skolans kopiator är tillåten tillsammans med lärare. Observera att lagen om upphovsrätt reglerar vad som får kopieras. Fråga din lärare om du är osäker.

KORTSPEL - Kortspel om pengar är inte tillåtet på Ängdala. Det gäller även annat spel om pengar. Alla elever och personal kan hjälpas åt så att detta inte sker. Vill du prata med någon om detta, kontakta kurator eller rektor.

KURATOR - Till vår skolkurator Jenny kan du vända dig när det gäller personliga och sociala frågor. Kuratorn har tystnadsplikt.

Kuratorn är på skolan enligt följande:Mån 8-16,Tis 8-18,Ons 8-16,Tors 8-16, Fre 8-14

LEDIGHET - Ledighet skall alltid sökas i god tid och på särskild blankett som hämtas i hus H. Eller ladda ner här:

Ansökan om ledighet. Ansökan ska lämnas till klasslärare.

LÅNEKORT - Se Biblioteket.

LÄROBÖCKER - Läroböcker får du låna av skolan och lämna tillbaka när kursen eller läsåret är slut. Som elev är du ersättningsskyldig för skadad eller borttappad bok.

NAMNÄNDRING - Vid namnändring måste du lämna personbevis till expeditionen i hus H.

NÄRVAROPLIKT - Du har skyldighet att infinna dig i tid till lektioner och närvara vid alla aktiviteter enligt gällande timplan och schema. Se även Ledighet .

OLYCKSFALL - Alla olycksfall (även mindre) ska rapporteras till skolhälsovården. Alla elever som går på Ängdala är försäkrade i skolan, samt på väg till och från skolan. Olyckor av allvarlig karaktär bör anmälas till det försäkringsbolag skolan har avtal med.

Åtgärder vid skada:

- Sök läkare eller tandläkare.

- Anmäl skadan till försäkringsbolaget.

- Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

- Tänk på att om du behöver ersättning för taxiresor till och från skolan skall de vara föreskrivna av läkare, samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resorna påbörjas.

PARKERING - Din cykel ska ställas i befintliga cykelställ. Din moped ställer du på anvisad parkering. Din MC eller bil (personal) får du endast köra fram till anvisad markerad P-plats.

RÖKNING - Rökning är absolut förbjudet inom skolans område!

SEX OCH SAMLEVNAD - Internettips:

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

RFSL-Ungdom "RFSL Ungdom"s målgrupp är "unga homo-, bisexuella, transpersoner och intersexuella, och de jobbar utifrån queera förhållningssätt för att alla människor skall ha samma rättigheter och slippa diskrimineras hemma, i skolan, på jobbet och överallt i samhället".

UMO-din ungdomsmottagning på nätet "UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer."

SJUKANMÄLAN - Sjukanmälan är obligatorisk och ska göras första dagen via Infomentor.

- Det är viktigt att friskanmäla sig hos sin lärare.

- Anmälan ska göras av förälder/vårdnadshavare.

- Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

- Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till din lärare.

SKOLHÄLSOVÅRDEN - Skolhälsovården är primärt förebyggande och lägger vikten vid att främja elevers hälsa. Hälsosamtal erbjuds under elevens skolgång. Skolsköterskan och skolläkare har tystnadsplikt, vilket innebär att ingen information om elevs personliga, medicinska eller sociala förhållanden förs vidare utan elevens tillstånd eller önskemål. Se även information under Sjukanmälan och Olycksfall Ängdalas skolsköterska heter Annika Bramsved Jönsson och är på skolan:

Mån: 7.30 – 14

Tis: 7.30 - 16

Ons: STÄNGT

Tor: 7.30 - 16

Fre: 7.30 – 13.30

Du kan även ringa på 040-678 33 80 eller mejla annika.bramsved-jonsson@angdalaskolor.se

SKOLPRÄST - Vill du komma i kontakt med en präst ring:

- Höllvikens församling, telefonväxel: 040-45 96 60

- Kyrkoherde, Höllvikens församling: 040-45 96 70

- Diakon, Höllvikens församling: 040-45 96 66

SKOLVERKET Skolverket: skollag, läroplan, förordningar etc.

STÖDUNDERVISNING - Stödundervisning/ specialundervisning ges i första hand av läraren i det ämne där du behöver stöd. Behövs ytterligare stödundervisning måste du först tala med din ämneslärare eller klasslärare.

UTRYMNING - Information finns under Brand. Under ett läsår genomförs minst en utrymningsövning i samtliga hus.

UTVECKLINGSSAMTAL - Utvecklingssamtal har klassläraren med sina elever och elevernas vårdnadshavare minst en gång per termin. Samtalen rör elevens studiesituation. För särskild information hänvisas till rektor, elevvårdspersonal eller lärare.

VÄRDESAKER - Skolan ansvarar inte för värdesaker. Elevskåp betraktas inte som ett säkert förvaringsätt för värdesaker som t. ex. klockor, kontanter eller smycken.

ÖPPETTIDER

För Fritidshem (hus G) öppnas dörrarna ca.06.30 och låses ca. 18.00.

För Skolan (hus J/N, år 4-9) öppnas dörrarna ca. 07.30 och låses ca. 16.00. I regel har du ingen tillgång till elevskåp efter 16.00.