Info A-Ö

ADRESSÄNDRING – Elever skall anmäla ändring av namn, adress och/eller telefonnummer till expeditionen i hus H. Personal anmäler ändringar, via mejl, till vaktmästaren.

AFFISCHERING - Affischering får endast ske på anvisade anslagstavlor och efter godkännande av din rektor eller vaktmästaren i hus H.

ALLERGI/ASTMA - Allergi och astma ökar bland barn och ungdom. Vi måste alla hjälpas åt att visa hänsyn. Tobaksrökning är förbjuden inom skolans område. Parfymerade hudpreparat skall undvikas i skolan. Undvik helst att ha nära kontakt med djur precis innan skolan.

BIBLIOTEKET - Skolbibliotket finns i hus H och är öppet och bemannat under delar av dagen.

På Ängdala skolors bibliotek arbetar Malin som är utbildad bibliotekarie. Av henne kan du få hjälp att hitta någon bra bok att läsa eller med att söka information till något ämne till skolarbete. Du lånar på samma kort som på kommunbiblioteken, men du behöver inte ha med dig lånekortet dit. Lånetiden är fyra veckor och det går oftast att låna om boken om du vill ha den längre. Ängdalas bibliotek har inga övertidsavgifter, men det är ändå viktigt att boken kommer tillbaka i tid. Om du tappar bort eller förstör boken så måste du betala 100 kr för en ny bok.

BLANKETTER - Alla blanketter som rör elever finns på hemsidan under "Dokument". Samtliga blanketter går även att hämta på expeditionen hus H.

BLODBUREN SMITTA – rutiner i skolan - Elever skall kontakta personal om någon blöder! Ca. 1,5 % av Sveriges befolkning anses bära på någon form av blodsmitta. Som elev/personal vet du inte vilka elever/personal som bär på blodburen smitta (t. ex. hepatit B eller C och HIV). Om någon blöder ska du därför alltid tänka på att skydda dig mot eventuell blodburen smitta.

- Använd alltid engångshandskar vid kontakt med blod och kroppsvätskor.

- Engångshandskar ska finnas lättåtkomliga på hela skolan – kontakta någon i personalen vid brister.

- Blod på huden - Om du ändå fått blod på huden, skölj rikligt med vatten och tvätta dig sedan med tvål. Ta kontakt med skolsköterska/sjukvården.

- Blod på ytor och föremål – Använd skyddshandskar, tvätta och torka upp med hushållspapper eller annat engångsmaterial. Därefter ska ytan desinficeras med 10 % klorinlösning. Nerblodat material läggs i dubbla plastpåsar innan det kastas. Om du misstänker att någon blivit smittad – kontakta genast sjukvården.

BRAND - Brandsläckare finns i alla byggnader. Skadegörelse på brandmateriel är straffbart. Om brandsläckare är förstörd kan det innebära stor fara för både dig själv och andra.

Om brandlarmet utlöses ansvarar varje lärare för de elever som den undervisade för tillfället. Varje årskurs är kopplad till en specifik återsamlingsplats som finns på nordsidan (lilla dammen) och sydsidan (nya skolgården). Man går till den planen som ligger närmast det klassrum man befinner sig i. På planerna finns markeringar för respektive årskurs så att eleverna lätt hittar sina platser.

BRIS - tel. 116 111 Ingen avgift. Du kan tryggt och anonymt ringa till vuxna på BRIS. Du kan ringa om vad som helst, om du har råkat ut för något jobbigt, är orolig för någon i din närhet eller om du känner dig ensam. Se även BRIS.se.

CAFÉ - Café Entré finns I hus H och är öppet varje fredag.

DIGITALA ENHETER - Från årskurs 5 får eleverna egna iPads. Innan dessa får tas emot måste vårdnadshavare skriva på en blankett som tilldelas av klassläraren. Vid samma tillfälle får du en manual som ska läsas igenom noggrant innan du får börja använda din iPad.

DIN RÄTT I SKOLAN - Som elev har du rätt att få en bra utbildning och att känna dig trygg i skolan. Representanter från varje årskurs deltar i skolans olika demokratiska råd (elevråd, trivselråd, matråd och medieråd).

DROGINFORMATION - Se drogfritt.nu som är riksorganisationen för ett drogfritt Sverige.

ELEVSKÅP - Elevskåp är skolans egendom och kan därför inspekteras av skolans ledning. Fördelning av elevskåpen görs av vaktmästaren och meddelas eleverna vid skolstarten. Hänglås fixas på egen hand.

FRÅNVARO - Som giltig frånvaro betraktas endast anmäld sjukdom eller av skolan beviljad ledighet.

FÖRSÄKRING - Du är olycksfallsförsäkrad genom Vellinge Kommun och försäkringen omfattar heltid.

Försäkringsvillkoren hittar du på vår hemsida. Bland skolans dokumentsamling på hemsidan finner du blankett för skadeanmälan.

HITTEGODS - Hantering av hittegods på Ängdala.

1. Om du hittar något som är borttappat:

Börja med att fråga runt. På så sätt kan du snabbt lämna tillbaka det som är borttappat.Om du inte hittar ägaren – lämna direkt hittegods till expeditionen i hus H och meddela när och var du hittade det.

2. Du som blivit av med något kan alltid fråga i expeditionen i hus H om det du tappat bort.

IUP-SAMTAL - Utvecklingssamtal har klassläraren med sina elever och elevernas vårdnadshavare minst en gång per termin. 

KURATOR - Till vår skolkurator Jenny kan du vända dig när det gäller personliga och sociala frågor. Kuratorn har tystnadsplikt.

LEDIGHET - Ledighet skall alltid sökas i god tid och på särskild blankett som kan laddas ner från skolans dokumentsamling på hemsidan.

Ansökan om ledighet. Ansökan ska lämnas till klasslärare.

LÄROBÖCKER - Läroböcker får du låna av skolan och lämna tillbaka när kursen eller läsåret är slut. Som elev är du ersättningsskyldig för skadad eller borttappad bok.

NAMNÄNDRING - Vid namnändring måste du lämna personbevis till expeditionen i hus H.

NÄRVAROPLIKT - Du har skyldighet att infinna dig i tid till lektioner och närvara vid alla aktiviteter enligt gällande timplan och schema. 

OLYCKSFALL - Alla olycksfall (även mindre) ska rapporteras till skolhälsovården. Alla elever som går på Ängdala är försäkrade i skolan, samt på väg till och från skolan. Olyckor av allvarlig karaktär bör anmälas till det försäkringsbolag skolan har avtal med.

Åtgärder vid skada:

- Sök läkare eller tandläkare.

- Anmäl skadan till försäkringsbolaget.

- Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

- Tänk på att om du behöver ersättning för taxiresor till och från skolan skall de vara föreskrivna av läkare, samt godkända och prövade av försäkringsbolaget innan resorna påbörjas.

PARKERING - Din cykel ska med fördel ställas i befintliga cykelställ. Din moped ställer du på anvisad parkering. Din MC eller bil (personal) får du endast köra fram till anvisad markerad P-plats. Fordon får ej blockera skolans utgångar.

RÖKNING - Rökning är förbjudet inom skolans område!

SJUKANMÄLAN - Sjukanmälan är obligatorisk och ska göras första dagen via Infomentor.

- Anmälan ska göras av vårdnadshavare.

- Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

- Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till din lärare.

SKOLHÄLSOVÅRDEN - Skolhälsovården är primärt förebyggande och lägger vikten vid att främja elevers hälsa. Hälsosamtal erbjuds under elevens skolgång. Skolsköterskan och skolläkare har tystnadsplikt, vilket innebär att ingen information om elevs personliga, medicinska eller sociala förhållanden förs vidare utan elevens tillstånd eller önskemål. Se även information under Sjukanmälan och Olycksfall Ängdalas skolsköterska heter Annika Bramsved Jönsson och är på skolan:

Mån: 7.30 – 14

Tis: 7.30 - 16

Ons: STÄNGT

Tor: 7.30 - 16

Fre: 7.30 – 13.30

Du kan även ringa på 040-678 33 80 eller mejla annika.bramsved-jonsson@angdalaskolor.se

SKOLPRÄST - Vill du komma i kontakt med en präst ring:

- Höllvikens församling, telefonväxel: 040-45 96 60

- Kyrkoherde, Höllvikens församling: 040-45 96 70

- Diakon, Höllvikens församling: 040-45 96 66

SKOLVERKET Skolverket: skollag, läroplan, förordningar etc.

VÄRDESAKER - Skolan ansvarar inte för värdesaker. Elevskåp betraktas inte som ett säkert förvaringsätt för värdesaker som t. ex. klockor, kontanter eller smycken.

ÖPPETTIDER

För Fritidshem (hus G) öppnas dörrarna ca.06.30 och låses ca. 18.00.

För Skolan (hus J/N, år 4-9) öppnas dörrarna ca. 07.30 och låses ca. 16.00. I regel har du ingen tillgång till elevskåp efter 16.00.