Den specialpedagogiska verksamheten

pedagog

Den specialpedagogiska verksamheten

Skolans fyra specialpedagoger sitter i arbetsrum ​(J10)​ och tillsammans har vi det övergripande ansvaret för de specialpedagogiska insatserna i årskurserna 1-9.

Vi specialpedagoger arbetar med att tillrättalägga lärmiljön så att alla elever ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i skolan och med sin kunskapsutveckling. Detta gör vi bland annat genom läs och skrivhjälpmedel men också genom utbildning, handledning och specialundervisning.

För att kunna stötta elever, pedagoger och vårdnadshavare och för att kunna nå bästa resultat samarbetar vi tätt med övriga professioner i Elevhälsan.

Vi följer noga våra elevers kunskapsutveckling genom att tillsammans med lärarna genomföra och analysera Skolverkets bedömningsstöd. Utöver det genomför vi screeningtester för att följa upp läsförmågan och identifiera hinder. Vi vill kunna sätta in rätt åtgärder i god tid och är måna om ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att nå bästa resultat.

Vill du kontakta oss?

Det går bra att ringa på telefonnummer: 040-6783385.