Skolsköterska

skolskoterska

Skolsköterskan är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar primärt förebyggande och främjande kring elevens hälsa. Skolsköterskan har tystnadsplikt, vilket innebär att ingen information om elevs personliga, medicinska eller sociala förhållanden förs vidare utan elevens eller vårdnadshavares tillstånd eller önskemål.

Skolsköterskan erbjuder följande:

  • Förskoleklass: Hälsokontroll i form av syn-, vikt-, längd- och hörselkontroll.
  • Årskurs 2: Längd- och viktkontroll. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Årskurs 4: Hälsosamtal och hälsokontroll i form av längd-, vikt- och ryggkontroll.
  • Årskurs 5: Vaccination mot HPV-virus (killar och tjejer)
  • Årskurs 6: Hälsokontroll längd- och vikt samt pubertetsamtal.
  • Årskurs 8: Hälsosamtal och hälsokontroll i form av längd-, vikt- och ryggkontroll.
  • Årskurs 9: Vaccination mot stelkramp och difteri.

Välkomna att kontakta skolsköterska Annika Bramsved Jönsson

Tel: 040 678 33 80

E-post: annika.bramsved-jonsson@angdalaskolor.se

Annika är legitimerad sjuksköterska samt vidareutbildad specialistsjuksköterska med inriktning barn.