Barnomsorg: Rutiner och Avgifter

Här kan du läsa om rutiner och avgifter som rör vårdnadshavare med elever på förskolan och fritidshemmet.

Rutiner för barnomsorgsavgifter 2021

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa fr.o.m. 220101

barnomsorg